Confessions of a translator

In preparing and writing the Swedish text on this site, I find myself doing exactly the opposite of what I preach!

Well, perhaps not exactly the opposite, but close. Swedish is not my mother tongue. My first language is English – but I recognise I need to use both English and Swedish to clearly describe […]

Continue reading Confessions of a translator

Översättning från svenska till engelska

In English

Du har en färdig text på svenska som du vill ska översättas till riktig engelska. Ge den till mig och jag översätter den åt dig.

Naturligtvis vill du att den engelska texten ska återge såväl tonen som känslan i ditt svenska original, så vi kanske måste diskutera en del detaljer. […]

Continue reading Översättning från svenska till engelska

Tjänster

In English —

Några exempel på tjänster jag kan erbjuda … allt skräddarsytt för dina behov.

Översättning från svenska till engelska Copywriting på engelska Redigering och förbättring av dina egna engelska original Dina webbsidor på riktig engelska Råd och hjälp för effektivare affärskommunikation Individuell språkträning Fortbildning för utbildning (för lärare som undervisar i/på […]

Continue reading Tjänster