Dina webbsidor på riktig engelska

Vill du ha en närvaro på Internet på riktig engelska? Jag kan hjälpa dig.

Till exempel kan jag …

översätta hela eller delar av din befintliga eller planerade sajt korrigera engelskan på en eller flera befintliga sidor skriva engelska texter för din webbplats enstaka gånger eller regelbundet skapa illustrationer och annonser som innehåller text […]

Continue reading Dina webbsidor på riktig engelska

Your web pages in real English

Do you want an Internet presence in real English? I can help you.

For example, I can …

translate all or part of your existing or planned site edit and correct the English on one or more existing pages write English texts for your website on a one-off or regular basis create illustrations and […]

Continue reading Your web pages in real English

Copywriting på engelska

Du önskar en text skriven på riktig engelska. Kanske är det:

en annons en tryckt broschyr ett blogginlägg en sida på din webbplats en hel webbplats

Anlita mig att skriva det åt dig. Ingen text är för lång eller för kort! Jag kommer att arbeta med dig för att ta fram en text som […]

Continue reading Copywriting på engelska

English copywriting service

You want a text written in real English. Perhaps it’s:

an advertisement a printed brochure a blog entry a page on your site a whole Internet site

Hire me to write it for you. No text is too long or too short! I will work with you to produce a text that exactly […]

Continue reading English copywriting service

Tjänster

In English —

Några exempel på tjänster jag kan erbjuda … allt skräddarsytt för dina behov.

Översättning från svenska till engelska Copywriting på engelska Redigering och förbättring av dina egna engelska original Dina webbsidor på riktig engelska Råd och hjälp för effektivare affärskommunikation Individuell språkträning Fortbildning för utbildning (för lärare som undervisar i/på […]

Continue reading Tjänster