Dina webbsidor på riktig engelska

Vill du ha en närvaro på Internet på riktig engelska? Jag kan hjälpa dig.

Till exempel kan jag …

 • översätta hela eller delar av din befintliga eller planerade sajt
 • korrigera engelskan på en eller flera befintliga sidor
 • skriva engelska texter för din webbplats enstaka gånger eller regelbundet
 • skapa illustrationer och annonser som innehåller text på engelska
 • spela in ljudklipp (soundbites) på engelska för din webbplats
 • skriva och spela in podcasts
 • spela in en engelsk berättarröst på befintliga eller nya videofilmer

Kontakta mig för att diskutera någon eller alla av dessa tjänster.

Priser efter överenskommelse.

Redigering och förbättring av dina egna engelska original

Du har skrivit din text på engelska, men du vill vara säker på att det är riktig engelska.

Du vill väcka dina läsares intresse för den produkt eller tjänst som du säljer eller de idéer eller åsikter som du uttrycker.

Du vill inte att dina läsare skrattar åt dina språkfel eller att de missförstår dig.

Ingen text är för lång eller för kort! Skicka den till mig och jag kommer snabbt att kontrollera den och ge den rätt vokabulär, känsla, stavning och grammatik.

Vi kanske måste diskutera en del detaljer men jag kommer att arbeta med dig för att ta fram en text som exakt förmedlar vad du vill säga.

Priser
(angivna priser är utan moms – 25%)

För svenska texter med 500 ord eller mindre tar jag ut ett fast pris på SEK 1,50 /word (€0,17 /ord)
Minimipris SEK 100 (€11)

För längre texter tar jag ut ett pris/timme efter överenskommelse.
Minimipris SEK 750:- (€85)

Kontakta mig!

Copywriting på engelska

Du önskar en text skriven på riktig engelska. Kanske är det:

 • en annons
 • en tryckt broschyr
 • ett blogginlägg
 • en sida på din webbplats
 • en hel webbplats


Anlita mig att skriva det åt dig. Ingen text är för lång eller för kort! Jag kommer att arbeta med dig för att ta fram en text som exakt förmedlar vad du vill säga.

För att se exempel på min copywriting, se dig omkring på den här webbplatsen. Varför inte prenumerera på bloggen?

Priser
(angivna priser är utan moms – 25%)

För svenska texter med 500 ord eller mindre tar jag ut ett fast pris på SEK 1 /ord (= €0,11)
Minimipris SEK 100 (€11)

För längre texter tar jag ut ett pris/timme efter överenskommelse.
Minimipris SEK 1000:- (€113)

Kontakta mig!

NB! / OBS!Juridiska eller medicinska texter bör kontrolleras
av en juridisk eller medicinsk expert.

Översättning från svenska till engelska

From Swedish to English / Från svenska till engelska

In English

Du har en färdig text på svenska som du vill ska översättas till riktig engelska. Ge den till mig och jag översätter den åt dig.

Naturligtvis vill du att den engelska texten ska återge såväl tonen som känslan i ditt svenska original, så vi kanske måste diskutera en del detaljer. Jag kommer att arbeta med dig för att ta fram en text som exakt förmedlar vad du vill säger.

Se ett exempel på mitt arbete
WebCoast logoJag översatte nyligen WebCoasts allmänna informationssidor för WebCoast.
Du hittar min översättning här.
Den ursprungliga svenska texten är här (klicka på ”Om Webcoast”).

Priser
(angivna priser är utan moms – 25%)

För svenska texter med 500 ord eller mindre tar jag ut ett fast pris på SEK 1,20 /ord (€
0,14 /ord)
Minimipris SEK 100 (€ 11)

För längre texter tar jag ut ett pris/timme efter överenskommelse.
Minimipris SEK 600 (€ 68)

NB! / OBS!Tyvärr kan jag inte åta mig juridiska eller medicinska texter.
Jag kan inte heller hjälpa dig med översättning från engelska till svenska.

Vänligen kontakta mig innan du skickar mig texter att arbeta med.

Tjänster

In English

Några exempel på tjänster jag kan erbjuda … allt skräddarsytt för dina behov.

 • Översättning från svenska till engelska
 • Copywriting på engelska
 • Redigering och förbättring av dina egna engelska original
 • Dina webbsidor på riktig engelska
 • Råd och hjälp för effektivare affärskommunikation
 • Individuell språkträning
 • Fortbildning för utbildning (för lärare som undervisar i/på engelska)
 • Besök på skolor, studiecirklar, bokcirklar m.m.
 • Berättarröst vid inspelning

Ta kontak!
Om detta är något som du eller ditt företag vill har hjälp med.
Eller om jag kan hjälper dig med engelska språket på något annat sätt