Dina webbsidor på riktig engelska

Vill du ha en närvaro på Internet på riktig engelska? Jag kan hjälpa dig.

Till exempel kan jag …

översätta hela eller delar av din befintliga eller planerade sajt korrigera engelskan på en eller flera befintliga sidor skriva engelska texter för din webbplats enstaka gånger eller regelbundet skapa illustrationer och annonser som innehåller text […]

Continue reading Dina webbsidor på riktig engelska

Your web pages in real English

Do you want an Internet presence in real English? I can help you.

For example, I can …

translate all or part of your existing or planned site edit and correct the English on one or more existing pages write English texts for your website on a one-off or regular basis create illustrations and […]

Continue reading Your web pages in real English

Please do not cross the line

You can walk the line. You can toe the line. But don’t cross the line! (Please.)

A polite request in the Tate Modern, London’s South Bank.

Photo date: 16th March 2012

Redigering och förbättring av dina egna engelska original

Du har skrivit din text på engelska, men du vill vara säker på att det är riktig engelska.

Du vill väcka dina läsares intresse för den produkt eller tjänst som du säljer eller de idéer eller åsikter som du uttrycker.

Du vill inte att dina läsare skrattar åt dina språkfel eller att de missförstår dig.

[…]

Continue reading Redigering och förbättring av dina egna engelska original

English copy editing service

You have written your text in English, but you want to be sure it is real English.

You want to make your readers interested in the product or service you have to sell or the ideas or opinions you are expressing.

You do not want your readers to laugh at your mistakes or to […]

Continue reading English copy editing service